• Analiza finansowa wersja polska, angielska i niemieckaAnaliza finansowa wersja polska, angielska i niemiecka
  • Analiza finansowa wersja polska, angielska i niemieckaAnaliza finansowa wersja polska, angielska i niemiecka
  • ,
  • Analiza finansowa wersja polska, angielska i niemiecka

  • 3,000.00  Cena netto bez podatku VAT
  • Analiza finansowa to unikalny produkt na polskim rynku. Przedstawia analizę finansową w 3 językach na podstawie 3 rocznych sprawozdań finansowych. Program ten umożliwia prezentację danych jednostki na tle branży jak i na tle wskaźników średnich krajowych. Przedstawia także ponad 20 różnych modeli w zakresie możliwości kontynuacji działalności gospodarczej. Sygnalizuje obszary trudności. Wykorzystywany przez firmy audytorskie w trakcie badania sprawozdań finansowych.
  • Dodaj do koszyka
 • APS Dokumentacja rewizji finansowej usług atestacyjnych i pokrewnychAPS Dokumentacja rewizji finansowej usług atestacyjnych i pokrewnych
  • APS Dokumentacja rewizji finansowej usług atestacyjnych i pokrewnychAPS Dokumentacja rewizji finansowej usług atestacyjnych i pokrewnych
  • APS Dokumentacja rewizji finansowej usług atestacyjnych i pokrewnych

  • 5,400.00  Cena netto bez podatku VAT
  • Program do dokumentowania badania przez firmy audytorskie sprawozdań finansowych, usług atestacyjnych i pokrewnych. Program zgodny z Krajowymi Standardami Badania, ustawą o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także ustawą o rachunkowości. Program autorski, rozpoznawalny na polskim rynku audytorskim od roku 2002, stale aktualizowany, objęty wsparciem i serwisem posprzedażowym.
  • Dodaj do koszyka
 • Automatyczny raport badania ksiąg rachunkowychAutomatyczny raport badania ksiąg rachunkowych
  • Automatyczny raport badania ksiąg rachunkowychAutomatyczny raport badania ksiąg rachunkowych
  • ,
  • Automatyczny raport badania ksiąg rachunkowych

  • Program opracowany i wdrożony w roku 2019, jako pierwszy  na rynku w tym zakresie. Powszechnie stosowane pliki xml w postaci JPK-KR mogą w bardzo wszechstronny sposób przekazać ważne informacje dla szeregu odbiorców co do prawidłowości nie tylko z ustawą o rachunkowości, jak i zgodności ksiąg rachunkowych oraz ZOiS z dziennikiem księgowań, poprawnością przeniesienia bilansu zamknięcia na bilans otwarcia i szereg…
  • Czytaj dalej
 • Elektroniczne sprawozdanie finansowe w xml (wszystkie wersje)
 • FiltratorFiltrator
 • Odroczony podatek dochodowyOdroczony podatek dochodowy
  • Odroczony podatek dochodowyOdroczony podatek dochodowy
  • ,
  • Odroczony podatek dochodowy

  • 499.00  Cena netto bez podatku VAT
  • Program ułatwia poprawne grupowanie typowych tytułów rozliczeń odroczonego podatku dochodowego. Umożliwia ujęcie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego jak i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego w sprawozdaniu finansowym. Z tym programem nie popełnisz błędów w rozliczeniach i zrozumiesz zasady i celowość ujęcia w sprawozdaniu finansowym. Nowe wskazania kręgu podmiotów zobowiązanych do tworzenia odroczonego podatku dochodowego wskazano w art. 37…
  • Dodaj do koszyka
 • Rezerwy pracowniczeRezerwy pracownicze
  • Rezerwy pracowniczeRezerwy pracownicze
  • ,
  • Rezerwy pracownicze

  • 2,499.00  Cena netto bez podatku VAT
  • Przeznaczony jest do ustalenia wysokości rezerw pracowniczych w zakresie: nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz rezerw pracowniczych. Jest typowym programem aktuarialnym. Zaktualizowany i rozszerzony z podziałem na długoterminowe i krótkoterminowe odprawy emerytalne. Istnieje możliwość ustalenia wrażliwości stosowanych elementów w kalkulacji tej rezerwy. Aktualizacje programu po kontakcie z - [email protected]  
  • Dodaj do koszyka