APS Dokumentacja rewizji finansowej usług atestacyjnych i pokrewnych

Program do dokumentowania badania przez firmy audytorskie sprawozdań finansowych, usług atestacyjnych i pokrewnych. Program zgodny z Krajowymi Standardami Badania, ustawą o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także ustawą o rachunkowości.

Program autorski, rozpoznawalny na polskim rynku audytorskim od roku 2002, stale aktualizowany, objęty wsparciem i serwisem posprzedażowym.

5,400.00  Cena netto bez podatku VAT