files and folders and businessman in background with calculator in hands

Prowadzenie ksiąg rachunkowych i rozliczeń podatkowych

Biuro prowadzone jest przez biegłego rewidenta z długoletnim doświadczeniem zawodowym.
Dzięki stałej załodze, ciągle podnoszącej swoje kwalifikacje zawodowe rozliczenia podatkowe jak i księgi rachunkowe prowadzone są w sposób profesjonalny.  Prowadzimy zarówno księgi rachunkowe dla spółek prawa handlowego w tym dla spółek komandytowych, spółek jawnych, jedno osobowych działalności gospodarczych, jak i spółek cywilnych. Prowadzimy rozliczenia w formie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów jak i ewidencji zryczałtowanych.
Dokonujemy rozliczeń w zakresie płac i rozliczeń z ZUS.
 

Na czym polega usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych?

Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych jest działalnością gospodarczą, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, polegającą na świadczeniu usług w zakresie :
  • prowadzenia, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym,
  • okresowego ustalania lub sprawdzania drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów,
  • wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,
  • sporządzania sprawozdań finansowych,
  • gromadzenia i przechowywania dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą,
  • poddania badaniu i ogłaszania sprawozdań finansowych w przypadkach przewidzianych ustawą o rachunkowości.
Business woman working with financial data hand using calculator

Odwiedź nasz sklep internetowy
i poznaj nasze produkty.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Zaufali nam / Współpracujemy

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.