Automatyczny raport badania ksiąg rachunkowych

Program opracowany i wdrożony w roku 2019, jako pierwszy  na rynku w tym zakresie. Powszechnie stosowane pliki xml w postaci JPK-KR mogą w bardzo wszechstronny sposób przekazać ważne informacje dla szeregu odbiorców co do prawidłowości nie tylko z ustawą o rachunkowości, jak i zgodności ksiąg rachunkowych oraz ZOiS z dziennikiem księgowań, poprawnością przeniesienia bilansu zamknięcia na bilans otwarcia i szereg innych istotnych informacji. Informacje takie są przydatne, biegłym rewidentom, głównym księgowym, właścicielom biur rachunkowych, członkom rad nadzorczych. Informacje zawarte w pliku także wskazują na sposób powiązania kont dla typowych operacji finansowych i mogą sugerować także ewentualne nieprawidłowości w księgach rachunkowych takich pozycji zerowych czy też pozycji pustych. Program ponadto wykonuje szereg innych kontroli a w razie stwierdzenia nieprawidłowości daje szczegółowe informacje na ich  temat http://ejpk.pl