Odroczony podatek dochodowy

Program ułatwia poprawne grupowanie typowych tytułów rozliczeń odroczonego podatku dochodowego. Umożliwia ujęcie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego jak i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego w sprawozdaniu finansowym.

Z tym programem nie popełnisz błędów w rozliczeniach i zrozumiesz zasady i celowość ujęcia w sprawozdaniu finansowym.

Nowe wskazania kręgu podmiotów zobowiązanych do tworzenia odroczonego podatku dochodowego wskazano w art. 37 ust 10 uor. Generalnie jednostki małe i mikro mogą odstąpić od tworzenia odroczonego podatku dochodowego. Jednak naszym zdaniem należy wówczas pamiętać o art. 8 uor odnoszącym się do istotności.

 

499.00  Cena netto bez podatku VAT