files and folders and businessman in background with calculator in hands

Usługi

Podstawowy zakres usług to prowadzenie ksiąg rachunkowych, sporządzanie wg autorskiego programu sprawozdań finansowych w xml,  oraz prowadzenie ewidencji podatkowych w postaci pkpir, ewidencji zryczałtowanych, rozliczeń w zakresie podatku VAT, rozliczeń w zakresie ZUS oraz prowadzenie płac naszym klientom.
Przez cały czas prowadzonej działalności gospodarczej zajmujemy się doradztwem w zakresie rachunkowości, nadzorem nad prawidłowo prowadzonymi księgami rachunkowymi u klientów, oraz wdrożeniem pełnej rachunkowości po przejściu z podatkowych książek przychodów i rozchodów.
Posiadamy ponad 30 letnie doświadczenie w prowadzeniu i reprezentowaniu podatników przed organami podatkowymi. 
Zajmujemy się odwołaniem  od decyzji podatkowych po uprzedniej ocenie celowości i możliwości skutecznego prowadzenia takiego odwołania, jednak bez żadnych gwarancji co do ostatecznego rezultatu. 
Jedną z usług prowadzonych przez nas jest opracowywane kontr opinii sądowych w zakresie finansów i rachunkowości. Mamy doświadczenie z racji pełnienia takich funkcji przez szereg lat dla sądów, prokuratur i policji, a także wiedzy o rodzajach popełnianych błędów przez biegłych sądowych z tej dziedziny. 
Prowadzimy także usługi tzw. kompilacji sprawozdań finansowych na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych przez Zleceniodawcę.

Audyt sprawozdań finansowych, wykonywanie usług atestacyjnych i pokrewnych

W ramach podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych to jest ARCHES Spółka Biegłych Rewidentów Jankowiak i Partnerzy w Gdańsku przeprowadzamy badania sprawozdań finansowych oraz świadczymy usługi poświadczające i pokrewne oraz atestacyjne w oparciu o najnowsze narzędzia informatyczne, których autorem jest właściciel ARCHES Biuro Finansowo Rachunkowe w Malborku. 
Usługi te świadczymy w oparciu o autorskie programy, które dostarczamy innym audytorom na terenie całego kraju, a mianowicie: APS Dokumentacja rewizji finansowej, usług audytorskich, poświadczających i pokrewnych, Filtrator służący między innymi do pobierania prób w audycie oraz przeszukiwania dużych baz danych.
Ponadto są to takie programy jak: Rezerwy pracownicze, Analiza finansowa, Odroczony podatek dochodowy itp. Od szeregu lat dostarczamy podmiotom na terenie kraju aplikację elektroniczne Sprawozdanie finansowe w xml do opracowania rocznych sprawozdań finansowych wraz z kompletną informacją dodatkową do załącznika nr 1, 4,5,6 itp do uor. Najnowszy program tworzący Automatyczny Raport  poprawności prowadzonych ksiąg rachunkowych, który tworzony jest wyłącznie na podstawie gotowego pliku JPK-KR. Aplikacja wykorzystywana jest przez biegłych rewidentów a także głównych księgowych dyrektorów finansowych, członków rady nadzorczej, analityków finansowych. Sprawdza też poprawność tworzonych plików z wymogami MF. 
Business woman working with financial data hand using calculator

Odwiedź nasz sklep internetowy
i poznaj nasze produkty.

Wspomagające programy dla księgowych w postaci e Sprawozdanie finansowe, Rezerwy pracownicze, Odroczony podatek dochodowy to programy wspierające prace bilansowe w każdym podmiocie prowadzącym księgi rachunkowe.