Nowy program eJPK weryfikator i walidator to nowa aplikacja do tej pory pod względem swojej użyteczności nieznana na polskim rynku. Dotychczas żadna aplikacja związana z JPK-KR nie przeprowadza analiz pod kątem oczekiwań np. biegłych rewidentów za wyjątkiem zaspakajania potrzeb administracji skarbowej. Plik JPK-KR to plik głównie przeznaczony dla administracji skarbowej. Jednak zawarte w nim dane świetnie nadają się dla celów kontrolnych dla innych wyspecjalizowanych komórek czy zawodów.  

Aplikacja przeznaczona jest dla szerokiego grona użytkowników w tym: dla biegłych rewidentów, biegłych sądowych, jak i księgowych firm, analityków, kontrolerów wewnętrznych, zarządzających firmami, rad nadzorczych, organów podatkowych, itp.

Najważniejsza część tego programu, pliki JPK-KR poddawana będzie ocenie pod względem prawidłowości powiązań możliwie jak najszerzej w zakresie ZOiS z dziennikiem, w tym także wewnętrznych zgodności pomiędzy tymi plikami. Program między innymi umożliwia automatyczne zweryfikowanie na najniższym poziomie (nieraz to kilka tysięcy kont analitycznych) poprawności bilansu otwarcia z bilansem zamknięcia poprzedniego roku. Weryfikacja ta będzie swego rodzaju audytem plików ksiąg rachunkowych co do zgodności szczególnie z ustawą o rachunkowości, o tyle na ile pozwolą informacje zawarte ustawowo w tym pliku. Program także podejmie próby sprawdzenia i wskaże na sytuacje, które to wyspecjalizowane osoby będą mogły przyjrzeć się czy nie popełniono nieprawidłowości, dopuszczono do oszustw, czy też zawłaszczeń majątku.

Program przez pewien czas będzie dynamicznie się rozwijał i będzie aktualizowany z uwagi na ciągłe poszukiwanie zakresów sprawdzania. Zatem szczególnie dla biegłych sądowych, biegłych rewidentów, będzie to doskonałe narzędzie wspomagające prace audytowe. Dostępność programu na koniec lutego 2020.

Więcej przeglądanie i weryfikacja Jednolitych Plików Kontrolnych