Rezerwy pracownicze

Przeznaczony jest do ustalenia wysokości rezerw pracowniczych w zakresie: nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz rezerw pracowniczych. Jest typowym programem aktuarialnym. Zaktualizowany i rozszerzony z podziałem na długoterminowe i krótkoterminowe odprawy emerytalne. Istnieje możliwość ustalenia wrażliwości stosowanych elementów w kalkulacji tej rezerwy.

Aktualizacje programu po kontakcie z – [email protected]

 

2,499.00  Cena netto bez podatku VAT