Usługi

DORADZTWO PODATKOWE

 • Prowadzimy stałe doradztwo podatkowe u klientów ze zwróceniem uwagi na występujące obowiązki w zakresie prawa podatkowego i ustawy o rachunkowości.
 • Sporządzamy opinie w zakresie interpretacji prawa podatkowego.
 • Projektujemy i oceniamy umowy pod względem bezpieczeństwa podatkowego,
 • Oferujemy przeprowadzanie okresowego audytu podatkowego jednostki w zależności od zgłoszonego zapotrzebowania.
 • Zwracamy uwagi na istniejące niebezpieczeństwa w spółkach prawa handlowego w powiązaniu z prawem podatkowym, przestrzeganie przepisów prawa dewizowego, ochrony środowiska itp..
 • Prowadzimy nadzór nad majątkiem i doradztwo w zakresie efektywniejszego wykorzystywania składników majątkowych.
 • Wprowadzamy podstawy rachunkowości zarządczej, optymalizując działania kierownictwa jednostki po dokładnym rozeznaniu istniejących warunków w jednostce.
 • Projektujemy wyłącznie dla Państwa firmy arkusze kalkulacyjne ułatwiające zarządzanie jednostką.
 • Prowadzimy doradztwo przy podejmowaniu działalności gospodarczej oraz przy przekształceniach form prawnych.

DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH

 • Prowadzimy doradztwo w zakresie rachunkowości, a także organizacji zarządzania, opracowywania Polityki Rachunkowości /ZPK/ oraz dostosowujemy je do warunków jednostki.
 • Opracowujemy instrukcje, regulaminy itp.

AUDYT SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Przeprowadzamy:

 • badania sprawozdań finansowych,
 • przeglądy śródrocznych sprawozdań finansowych.

Sporządzamy:

 • analizy finansowe,
 • wyceny przedsiębiorstw wg kilku metod.

PROWADZENIE SPRAW PODATKOWYCH

 • Występujemy jako pełnomocny podmiotów gospodarczych w sprawach podatkowych już na etapie wkraczania kontroli podatkowych.
 • Reprezentujemy podatnika przed organami podatkowymi.

ODWOŁANIA OD DECYZJI PODATKOWYCH

Sporządzamy odwołania i skargi od decyzji podatkowych. W tym zakresie dokonujemy uprzedniej analizy możliwości skuteczności obrony naszych klientów i dopiero po powyższej ocenie podejmujemy się ewentualnej obrony. Posiadamy bardzo istotne osiągnięcia, co do skuteczności prowadzonego przez nas postępowania odwoławczego i skargowego.

OPRACOWYWANIE ANALIZ I EKSPERTYZ FINANSOWYCH

Oferujemy przeprowadzanie analiz finansowych, mających na celu poprawę funkcjonowania i finansowania jednostki - w zależności od specyfiki podmiotu i ujawnionych trudności i zagrożeń.

PROWADZENIE KSIĄG PODATKOWYCH I RACHUNKOWYCH

Usługowo prowadzimy księgi rachunkowe, podatkowe i inne ewidencje podatkowe we wszystkich aspektach związanych z rachunkowością i podatkami. Wieloletnie doświadczenie pozwoliło wypracować metody i procedury ograniczające możliwość powstawania pomyłek /na wypadek ich wystąpienia firma objęta jest corocznym obowiązkowym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej w PZU/.

Szybkie informacje

Strona główna
Usługi
Oprogramowanie
Sklep online
Aktualności
Filmy
Kontakt
Poityka cookies  

Kontakt Z nami

tel./fax (0 55) 272-55-73; (0 55) 272-04-14

tel.komórkowy 696-041-259

e-mail: serwis@arches.com.pl

ARCHES - Biuro Finansowo-Rachunkowe. Projekt i realizacja: internet-media.pl


Warning: Unknown: open(/www/arches_new/www/files/tmp/sess_5813fac5d9dd4f8059d217cbc9dbb230, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/www/arches_new/www/files/tmp) in Unknown on line 0