Walidator-JPK

Program w fazie testowania. Przewidujemy jego uruchomienie z końcem m-ca lutego 2020. Już teraz zapraszamy do testowania możliwości programu JPK-KR. Program przeznaczony jest dla służb finansowo-księgowych oraz firm audytorskich w zakresie nieprawidłowości w księgach rachunkowych w tym plikach elektronicznych, braku wzajemnych powiązań analityki, syntetyki, dziennika, jak i zgodności bilansu zamknięcia z bilansem otwarcia. program ponadto wykonuje szereg innych kontroli a w razie stwierdzenia nieprawidłowości daje szczegółowe informacje na ich  temat http://ejpk.pl

Close Menu