Rezerwy pracownicze

Przeznaczony jest do ustalenia wysokości rezerw pracowniczych w zakresie: nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz rezerw pracowniczych. Jest typowym programem aktuarialnym.

1,500.00  Cena netto bez podatku VAT

Close Menu