Odroczony podatek dochodowy

Program ułatwiający poprawne grupowanie wg typowych tytułów rozliczań odroczonego podatku dochodowego. Program umożliwia poprawne ujęcie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego jak i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego w sprawozdaniu finansowym.

Z tym programem nie popełnisz błędów w rozliczeniach i zrozumiesz zasady i celowość ujęcia w sprawozdaniu finansowym.

200.00  Cena netto bez podatku VAT

Close Menu