KOMUNIKAT DOTYCZĄCY

APS

DOKUMENTACJA REWIZJI FINANSOWEJ USŁUG ATESTACYJNYCH I POKREWNYCH

 

W roku 2017 nastąpiły kolejne bardzo istotne zmiany w zakresie obowiązujących przepisów dotyczących badania sprawozdań finansowych

Obecnie mamy wprowadzone zmiany w zakresie lepszego niż dotychczas dostosowania i powiązania wszystkich wymogów w celu określenia ryzyka istotnego zniekształcenia na poziomie sprawozdania finansowego w powiązaniu z:

  • Ogólnymi informacjami o jednostce badanej
  • Oceną systemu rachunkowości
  • Oceną kontroli wewnętrznej wybranych obszarów (nastąpiło rozszerzenie o dodatkowe obszary)
  • Testowaniem systemu informatycznego
  • Badaniem środowiska kontroli wewnętrznej
  • Oceną istotności

w powiązaniu z macierzą ryzyka, z której informacje przenoszą się wprost do kart roboczych.

Nastąpiły zmiany w ocenie istotności powodując zmodernizowanie dotychczasowych sposobów obliczeń. Podjęliśmy próby maksymalnego zautomatyzowania pozostawiając biegłemu pole do indywidualnych decyzji.

W kartach roboczych dokonano zmian sposobów wybory technik, metod badania dostosowując do nazewnictwa w KSRF. Staraliśmy się także, aby sposób poruszania się po programie był w podobnym układzie jak dotychczas. Przed nami jednak zmiany w licznych opiniach, raportach, sprawozdaniach, które jeszcze potrzeba dodać oraz zaktualizować, oraz przejście przez trudny obszar, jakim jest okres testowania programu.

 

 

 

 

 

 

APS 14

 DOKUMENTACJA REWIZJI FINANSOWEJ, USŁUG ATESTACYJNYCH I POKREWNYCH


INSTRUKCJA APS    http://download.arches.com.pl/InstrukcjaAPS13.pdf


 

Jak co roku już po raz 13 dokonano kolejnej aktualizacji APS Dokumentacja rewizji finansowej usług atestacyjnych i pokrewnych w stosunku do 1 wersji tego programu.

 

Zmiany w programie w tym roku zostały wymuszone wprowadzeniem do ustawy o rachunkowości modyfikacji sprawozdań finansowych niemal we wszystkich drukach tych sprawozdań. To skutkowało bardzo istotnymi zmianami we wszystkich skoroszytach i arkuszach, w tym między innymi w strategii badania, analizie finansowej, kartach roboczych, itp. Prace nad zmianami programu trwały już od wiosny, stąd wystąpił istotny nakład pracy w celu dostosowania programu do wzorców druków sprawozdań wymaganych ustawą o rachunkowości. W nowych warunkach sprawozdań nie sposób będzie dalej korzystać z 13 wersji programu lub wcześniejszych.

 

Należy pamiętać, aby zarówno dane jak i programy do badania SF poprzednich wersji prawidłowo archiwizować.  Być może poprzednia wersja programu przyda się Państwu do prowadzenia analiz czy zleceń badań sprawozdań finansowych w starym układzie, co ma niekiedy jeszcze miejsce.

1. PLIK GŁÓWNY APS

Zmieniono wygląd pliku głównego APS wskazującego na celowość aktualizacji strategii badania w zależności od bieżących ustaleń biegłego rewidenta.

2. ZBIÓR STAŁY                    

Dokonano aktualizacji arkusza Identyfikacja ryzyka badania na poziomie ogólnym dodając informacje w zakresie sposobu wypełnienia kolumn prawdopodobieństwa, skutku pieniężnego i stwierdzeń.

3.STRATEGIA BADANIA

W Strategii w Zakładkach uzupełniono spis dotyczący Zbioru stałego A

Dodatkowo w Zakładkach w jednym miejscu zebrano wszystkie informacje o ewentualnych niezgodnościach oraz informacje w zakresie powiązań danych występujących w programie.

4.WPROWADZANIE DANYCH

We wszystkich arkuszach dotyczących Wprowadzania danych to jest aktywa, pasywa, RZiS, CF, zestawienie zmian w kapitałach umożliwiono wprowadzenie danych cyfrowych do sprawozdań skonsolidowanych lub wprowadzenie korekt, dodając pola do opisu przyczyn korekt sprawozdania.

5.KARTY ROBOCZE

Dodano kartę roboczą o nazwie Zobowiązania warunkowe, która obejmuje  także roszczenia.           

Zmieniono przywoływane przepisy prawne, oraz hiperłącza do tych przepisów,

 

Uważamy, że nasz program jest jednym z lepszych programów obecnie znajdujących się na rynku z uwagi na duży zakres automatyzacji, nie umniejszając walorów rzetelności tej dokumentacji.

Serdecznie chciałbym podziękować tym wszystkim biegłym rewidentom i kancelariom, które od wielu lat korzystają z naszego oprogramowania i śledzą zmiany i jego rozwój, wyrażając często pochlebne opinie na temat programu.

 

Z poważaniem:

Henryk Jankowiak

Szybkie informacje

Strona główna
Usługi
Oprogramowanie
Sklep online
Aktualności
Filmy
Kontakt
Poityka cookies  

Kontakt Z nami

tel./fax (0 55) 272-55-73; (0 55) 272-04-14

tel.komórkowy 696-041-259

e-mail: serwis@arches.com.pl

ARCHES - Biuro Finansowo-Rachunkowe. Projekt i realizacja: internet-media.pl