USŁUGI MAPS – ROZLICZENIA PODATKOWE

Istnieje możliwość zlecenia rozliczenia przez internet. W tym celu należy przeprowadzić następujące etapy.

Etaty postępowania:

1. Skopiowanie pliku z VX LOOP.

    Otwórz VX LOOP. Wejdź w zakładkę Transaction (lewa strona ekranu).

a. Ustaw w sposób następujący pobieranie danych tak, aby były one kompletne i czytelne - ZALECANA NAJWYŻSZA STARANNOŚĆ USTAWIEŃ:

- Accont Type –
- Transaction Group
- Date  From – ustaw datę początkową
- Date To – ustaw datę końcową
- Status
- Type
- Amont
- Order/Invoice
- Select Marchant
- Statement
 
b. Przeanalizuj, czy wszystkie wartości za dany okres prawidłowo objęte są przez system VX w zakresie wpływów na rachunek i wypływy środków na ten rachunek oraz prawidłowość ujęcia wydatków, prowizji opłat itp!!

 Od prawidłowości ustawień wskazanych w pkt. 1 a. zależą dane do dalszego przetwarzania i obliczeń.

c. Wciśnij EXPORT

d. Otrzymany plik (BEZ DOKONYWANIA JAKICHKOLWIEK PRZERÓBEK I INGERENCJI UŻYTKOWNIKA) wysłać pocztą elektroniczną celem dokonania rozliczeń.

2. Plik należy przesłać na adres email:

a. henryk.jankowiak@arches.com.pl

b. jako temat maila koniecznie wpisać: VX.PODATKI

    (odbiorca otrzymaną wiadomość zobaczy natychmiast po otwarciu poczty)

c. należy zaznaczyć:

- czy załączyć paragon

- czy wystawić fakturę, oraz wskazać dane do faktury

3. obliczymy należność (za dokonanie przeliczeń przychodów i koszów w zł do rozliczenia podatkowego).  W ciągu 1 dnia roboczego, wskażemy należność do uregulowania wraz z podaniem konta, na które należy przesłać zapłatę.
 
4. Po wyrażeniu zgody na cenę oraz dokonania zapłaty przelewem przystąpimy do przeliczeń, odeślemy rozliczenie samego przychodu oraz kosztów, za okres dostarczonych danych.
 

W związku z brakiem wielu informacji na tym etapie podajemy tylko przychód i koszty podatkowe do samodzielnego wstawienia danych do zeznania podatkowego.

Możemy podjąć się sporządzenia danego zeznania, jednak do tego celu potrzebne są dodatkowe informacje. Istnieje możliwość rozliczenia, po uzyskaniu dalszych informacji.

Nie ponosimy odpowiedzialności za wskazanie w zeznaniu podatkowym innych danych poza naszymi rozliczeniami. Nie ponosimy odpowiedzialności za inne dane wskazane przez zlecającego.

 

Szybkie informacje

Strona główna
Usługi
Oprogramowanie
Sklep online
Aktualności
Filmy
Kontakt
Poityka cookies  

Kontakt Z nami

tel./fax (0 55) 272-55-73; (0 55) 272-04-14

tel.komórkowy 696-041-259

e-mail: serwis@arches.com.pl

ARCHES - Biuro Finansowo-Rachunkowe. Projekt i realizacja: internet-media.pl